post title

MR dece

Kod dece i adolescenata MR se dijagnostikuju oboljenja:

- mozga
- krvnih sudova mozga i krvnih sudova vrata
- kičmene moždine
- mekih tkiva
- angiomatoznih promena na površini tela i na ekstremitetima
- koštano-zglobnog sistema u celini.

Aparat za anesteziju (Fabius MR), renomirane marke Draeger, magnetno kompatibilan, jedini instaliran u Srbiji, omogućava snimanje magnetnom rezonancom, pre svega, dece, ali i pacijenata koji ne sarađuju, u analgosedaciji, po svim važećim protokolima bez improvizacija. Ovim svojim ulaganjem poliklinika "Panacea" je obezbedila sebi ekskluzivitet u snimanju dece magnetnom rezonancom u Srbiji. Stručnjak koji se stara da snimanja u analgosedaciji proteknu bez ikakvih problema je dr Volođa Stanković, anesteziolog Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj, a koji je u svojoj karijeri uradio 80% svih snimanja dece u anesteziji magnetnom rezonancom u državnim ustanovama u Srbiji.