+381 11 78 57 555 / +381 62 288 470

   Bojanska 5, Beograd

DELATNOSTI

Minerali

Minerali se u prirodi nalaze u neorganskom obliku i igraju važnu ulogu u mnogim biohemijskim i fiziološkim procesima u organizmu. Minerali se u organizam moraju unositi namirnicama biljnog i životinjskog porekla, kao i vodom u kojoj su rastvoreni. Minerali se mogu podeliti na osnovu toga u kojim količinama su potrebni u organizmu.