+381 11 78 57 555 / +381 62 288 470

   Bojanska 5, Beograd

Doktori

Dr Sanja Pavlović

Image
Radna biografija

U poliklinici Panacea neurološke preglede vrši Dr. Sanja Pavlović.

Dr Sanja Pavlović je rodjena 1961. godine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu je završila 1984. godine, a nakon toga slede poslediplomske magistarske studije iz neurologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu koje završava 1994. godine i doktorska disertacija 2009. godine. Do sada je publikovala ukupno 141 naučni rad u domaćim i medjunarodnim časopisima. 1994. godine uspešno polaže specijalistički ispit iz neuropsihijatrije u Institutu za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Već 1995. godine završava obuku iz kliničke elektromioneurografije na Institutu za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Od 1987. godine do 2004. godine zaposlena je u Institutu za neurologiju Kliničkog centra Srbije na odeljenju za neuromišićne bolesti i bolesti kičmene moždine. Od 1995. do 2004. godine radi u Kabinetu za kliničku elektromioneurografiju Instituta za neurologiju. Od 2004. godine zaposlena je u KBC Bežanijska Kosa gde je šef Neurofiziološkog kabineta.